GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG

Trường được thành lập ngày 01/09/1995 theo Quyết định 119/QĐ-TC ngày 01/09/1995 của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Minh Hải, trên cơ sở tách từ Trường tiểu học Hiệp Thành và được đổi tên là trường Tiểu học Trần Quốc Toản theo QĐ số 107/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND thành phố Bạc Liêu. Trường tọa lạc tại khóm Đầu Lộ A – Phường Nhà Mát - Thành phố Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu. Đến nay đơn vị cơ bản về CSVC đáp ứng được yêu cầu; hiện nay đơn vị có 03 điểm trường (điểm trung tâm ở khóm Đầu Lộ A và 02 điểm lẻ ở khóm Nhà Mát và khóm Đầu Lộ); Trường có 28 lớp học với 1072 học sinh, số Cán bộ - giáo viên - nhân viên của trường là 45 người (gồm 01 Hiệu trường, 02 Phó Hiệu trưởng, 36 giáo viên và 06 nhân viên); công tác quản lý hoạt động chuyên môn và chất lượng giáo dục được thực hiện sâu sát và thường xuyên đổi mới. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao. Năm học 2013 - 2014, trường được công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự chỉ đạo sâu sát của Phòng GD - ĐT thành phố Bạc Liêu, sự hỗ trợ của BĐD CMHS thực hiện tốt chủ trương “Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân” nên luôn được sự quan tâm và hỗ trợ cho nhà trường về nhiều mặt. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể Cán bộ - giáo viên - nhân viên của trường nên trong những năm gần đây chất lượng giáo dục ở đơn vị có sự chuyển biến tích cực, năm học 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 trường được UBND thành phố Bạc Liêu tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.